Pożyczka na rozwój firmy występuje w dwóch rodzajach: pożyczka państwowa i prywatna. Pożyczki państwowe udzielane są w ramach programu pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego. Prywatne pożyczki na rozwój firmy są ofertami parabanków dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Pożyczka na rozwój firmy udzielana jest na konkretną kwotę pieniędzy oraz określony czas i stopę oprocentowania.

Rodzaje pożyczek na rozwój firmy

Pożyczki na rozwój firmy można podzielić na następujące rodzaje:

 • obrotowa – to kredyt w banku przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności firmy. Kredyt obrotowy wspomaga firmę, kiedy ta ma problemy z płynnością finansową. Okres, na jaki udzielana jest ta pożyczka to 12 miesięcy, a spłata polega na zapłaceniu całej kwoty jednorazowo lub według harmonogramu miesięcznych rat,
 • inwestycyjna – przeznaczona na modernizację i rozbudowę firmy, a także na nabycie udziałów lub papierów wartościowych. Pożyczka ta wypłacona może być w całości lub miesięcznych transzach. Spłata pożyczki może odbyć się w całości lub w ratach,
 • pomostowa – przeznaczona na finansowanie wydatków wynikających z realizacji inwestycji. Pożyczka ta udzielana jest na okres trzech miesięcy,
 • płatnicza – udzielano osobom o dobrej kondycji finansowej, które mają chwilowe problemy ze spłatą swoich zobowiązań,
 • technologiczna – przeznaczona na ulepszenie technologiczne firmy, które unowocześnienie produkcję. Skierowana jest do małych i mikro firm.

Zalety i wady pożyczek na rozwój firmy

Jak każde pożyczki tak i pożyczki na rozwój firmy mają swoje wady i zalety.
Do zalet pożytek na rozwój firmy zaliczamy:

 • możliwość przedłużania i odnawiania pożyczki, która nie wymaga spłaty od razu,
 • elastyczny harmonogram spłat rat,
 • łatwy wniosek do złożenia,
 • szybka decyzja i przelew pieniędzy na konto wnioskodawcy,
 • pożyczkę można dopisać do kosztów związanych z prowadzeniem firmy.

Wadami pożyczek na rozwój firmy są:

 • wysokie stopy oprocentowania,
 • duże kary za brak terminowości spłaty rat,
 • ograniczona suma pieniędzy jaką można pożyczyć.