Masz pomysł na biznes i chcesz zbudować firmę. Czy to wystarczy? Oprócz dobrego pomysłu i pasji, potrzebne są jeszcze fundusze. Bez kapitału bardzo trudno jest założyć firmę i być w stanie konkurować na rynku.
W jaki sposób osoba prywatna może zdobyć potrzebny kapitał? Odpowiedź brzmi: inwestorzy. Ale kim właściwie są inwestorzy i jak ich znaleźć?

Kto to jest inwestor?

Inwestorem jest osoba, która inwestuje kapitał w celu osiągnięcia długoterminowego zwrotu. Teoretycznie każdy może zostać inwestorem, ale inwestycje w firmy powinny być poprzedzone dokładną analizą, przede wszystkim pod względem opłacalności i stopnia ryzyka.
Ponieważ inwestorzy dążą do zysku, oczekują udziałów w zysku firmy i prawa do współdecyzji. To, jak dokładnie wyglądają te warunki, określa umowa.
Rozróżniamy dwie główne kategorie inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, przy czym prywatni często reprezentują osoby, które orientują w świecie finansów i mają tendencję do inwestowania niewielkich kwot. Tym samym, inwestycje w firmy nie niosą za sobą dużego ryzyka.
Inwestorzy instytucjonalni to duże firmy, takie jak banki, firmy ubezpieczeniowe, które często inwestują duże sumy pieniędzy, ponieważ współpracują z ekspertami, oceniającymi ryzyko i możliwości. Często kilku inwestorów instytucjonalnych łączy siły i tworzy grupę inwestorów.
Ponadto istnieje wiele innych nazw, które różnią się w zależności od rodzaju inwestycji. Dotyczy to tzw. aniołów biznesu, którzy towarzyszą firmie w procesie jej zakładania poprzez inwestycje kapitałowe i inną pomoc.
Są też inwestorzy venture capital, którzy inwestują tzw. venture capital w spółkę z potencjałem wzrostu w początkowej fazie.
Innym określeniem dla inwestora jest trader. Różnica w stosunku do tradycyjnych inwestorów polega na tym, że traderzy często inwestują w krótkoterminowe wahania na rynku, takie jak zmiany wartości waluty, a nie w spółki.

Inwestycje w firmy – jak znaleźć inwestora?

Duże znaczenie w procesie poszukiwania inwestora ma przede wszystkim starannie przygotowany biznesplan. Biznesplan zawiera informacje o założycielu, pomysł na biznes, cele i strategie ich realizacji oraz plan finansowy.
Inwestorów można przekonać tylko wtedy, gdy rozpoznają oni potencjał rynkowy, a tym samym zysk dla siebie.
Jak w wielu obszarach codziennego biznesu, dużym atutem jest dobrze rozwinięta sieć. Potencjalnych inwestorów można poznać często za pośrednictwem innych ludzi biznesu.
W celu poszerzenia swojej sieci warto odwiedzać targi lub inne imprezy dla start-upów.
Ważne jest również sporządzenie planu zawierającego informacje na temat wymaganych inwestycji.