Inwestowanie w pożyczki to atrakcyjny i ryzykowny sposób na zarobek, który polega na pożyczeniu konkretnej sumy pieniędzy na określonych warunkach.

Sposoby inwestowania w pożyczki

Istnieją dwa sposoby na lokowanie kapitału w pożyczkach i są nimi:
* inwestowanie w udziały w pożyczkach istniejących udzielonych przez firmy pozabankowe – w Polsce jest to sposób na zarobek z ograniczonymi możliwościami, ponieważ nie ma wielu portali umożliwiających lokowanie pieniędzy w ten sposób.
Inwestowanie w pożyczki jest możliwe dzięki temu, że instytucje pozabankowe nie mogą gromadzić pieniędzy w depozytach i część pożyczek wystawiają na sprzedaż.
Inwestorzy, którzy wykupili udziały w pożyczkach mogą zyskać sporą sumę pieniędzy wynikającą z wyższego oprocentowania pożyczek pozabankowych co jest zaletą inwestowania w pożyczki.
Do inwestowania w pożyczki zaliczyć można ryzyko, które wynika z nie odzyskania pożyczonych pieniędzy. Aby uniknąć strat finansowych dobrze jest dokładnie sprawdzić wnioskodawców, ich zdolność i historią kredytową oraz instytucję, która udziela pożyczki,
* inwestowanie w pożyczki prywatne – ten sposób na zarobek można podzielić na dwa rodzaje:
– pożyczki prywatne – są one łatwo dostępne, ale i ryzykowne. Ciężko jest dokładnie sprawdzić historię i zdolność kredytową wnioskodawcy i nie ma pewności, że pożyczkodawca odzyska pożyczone pieniądze,
– pożyczki pod zastaw nieruchomości wymagają zainwestowania w większej sumy pieniędzy, ale dają też lepsze zabezpieczenie pożyczki.
Pożyczki pod zastaw nieruchomości występują w dwóch wariantach:
• pożyczki z wpisem do księgi wieczystej nieruchomości,
• pożyczki pod przewłaszczenie.
Oba te warianty w przypadku niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę skutkują przejściem nieruchomości na własność inwestora.

Jak inwestować w pożyczki?

Aby zainwestować w pożyczki należy wziąć pod uwagę następujące elementy:
– ile zainwestujesz – trzeba określić ile chcemy zainwestować. Jeśli zaczynamy przygodę z inwestowaniem warto zacząć od mniejszych sum,
– czas trwania inwestycji – nawet zdecydować czy udzielimy pożyczki krótko czy długoterminowej,
– zysk a ryzyko – pożyczki krótkoterminowe umożliwiają szybki zarobek, ale są ryzykowne. Pożyczki pod nieruchomość są bezpieczniejsze, a nagrobek czeka się dłużej.