Archiwum

teksty te będą dotyczyć rzeczy z epoki do grudnia 2012 roku, potem zmienia się ich wydźwięk i często aktualność działań czy „rozwoju świadomości”

ODTWARZANIE ŚWIĘTYCH ŚCIEŻEK MOCY ZIEMI

Obecnie mamy taki szczególny czas, kiedy Nasza Ziemia potrzebuje współdziałania z nami a my potrzebujemy Jej opieki do odzyskania naszego oryginalnego, nieograniczonego potencjału energetycznego. Ziemia wysyła nam nieustannie sygnały o potrzebie niedalekich przemian. Jednocześnie podaje informacje poprzez swoich pomocników, jak te zmiany przeprowadzić w maksymalnej harmonii dla wszystkich Istot. Wyłapujemy te informacje intuicyjnie poprzez kontakt z naturą, choć z powodu rozrastania się cywilizacji kontakt ten jest coraz bardziej ograniczony.

 Ziemia jest zmęczona naszym użytkowaniem i jej energia nie jest dla nas nie w pełni dostępna. Naturalne kiedyś codzienne „ładowanie akumulatorów” poprzez wyjście z domu do ogrodu czy do lasu za płotem przybrało formę zaledwie krótkich wypadów z betonowych miast. Niektórzy z nas pielęgnują pęd do zwiedzania świata i jego pięknych zakamarków, gdzie mają nadzieję przeżyć „coś niezwykłego” i zregenerować nadwątlone siły. Urokliwe miejsca mają tą cudowną właściwość, że są po prostu miejscami o wysokiej energii – Miejscami Mocy. Wypiętrzenia na płaskowyżach, niezwykłe góry, cudowne kotliny, jeziora, święte gaje, olbrzymie, stare drzewa – opiekunowie okolicy, głazy i monolity o przeróżnych formach, jaskinie z mnogością rozmaitych minerałów, źródła o przejrzystej, szmaragdowej wodzie, potoki i rzeki wpływające do świętych wód mórz i oceanów… Żywioły i energie tych miejsc przenikają się nawzajem i napełniają energią życia istoty rozwijające się dookoła – w tej chwili jednak działają naturalnie tylko na terenach dzikich, poza cywilizacją.

SIEĆ RUBINOWA
Miejsca te na powierzchni Ziemi są zasilane z samego wnętrza – przez wirujące ciekłokrystaliczne jądro – elektrownię planety. Ten generator oddziałuje na całość struktury kuli ziemskiej poprzez system wewnętrznych „meridianów” i tworzy tuż pod skorupą ziemską wewnętrzną sieć krystaliczną – Sieć Rubinową. Rubin to minerał o niezwykle silnej i żywej energii mającej silną łączność z wnętrzem Ziemi. Rubiny pomagają przy zaczynaniu od nowa, odzyskiwaniu długowieczności. Sieć Rubinowa to struktura uzdrawiająca planetę i pomagająca przywrócić właściwy dla Ziemi wzorzec Raju – który jest dla wszystkich jej mieszkańców dziedzicznym prawem.

Możemy tą Rubinową Sieć porównać do układu zasilania wspominanych w przekazach ukrytych pod ziemią kryształów pozostawionych nam przez dawne cywilizacje (wspominają o tym liczne przekazy). Ma ona również łączność z wiedzą kryształowych czaszek, pochodzącą od wyższych istot duchowych, (czy ostatecznie rzecz ujmując – od Istoty Najwyższej – Boga). Uruchamia ona pradawne całkowite zespoleni Ziemi z człowiekiem i pozwala na swobodny przepływ energii między Ziemią i Kosmosem. Mamy głęboką świadomość, że nawet obecnie, przy tak gęstym zaludnieniu planety, każdemu powinno wystarczyć zasobów, żeby żyć w doskonałym zdrowiu i pełni szczęścia. Zasobów tych jest nadmiar i możemy je w dodatku mnożyć…

SIEĆ CHRYSTUSOWA

Wewnętrzna krystaliczna sieć tętni sygnałem nieustannego podnoszenia wibracji i witalności. Łączy nas jednocześnie z poziomem bezwarunkowej miłości i mistrzowskiej świadomości Ducha. Wibracja ta manifestuje się w kolejnej energetycznej sieci krystalicznej rozpiętej dookoła Ziemi: w różowo- błękitno-złotej Sieci Chrystusowej.

W ten sposób mamy utworzoną przestrzenną strukturę energetyczną opartą na emanacji krystalicznej – czyli przepływie informacji i energii. Struktura ta jest zbliżona do budowy naszego atomu, co pewnie nie zdziwi nikogo – wszechświat ma budowę fraktalną, czyli najmniejsze cząstki powtarzają się w nieskończoność w coraz większych formach – mikrocząsteczki, atomy, elementy natury, Ziemia, galaktyka, wszechświat… Najbardziej rozbudzone i wyczuwalne w tej chwili są trzy współśrodkowe, połączone strefy kuliste:

Jądro ciekłokrystaliczne emanuje potężną energią promieniście do rozpiętej tuż pod powierzchnią ziemi Sieci Rubinowej. Stąd energia „wypływa” poprzez miejsca mocy (naturalne wypiętrzenia i ukształtowanie terenu) i łączy się z siecią krystaliczną strukturą okołoziemską – Siecią Chrystusową. Sieć Chrystusowa otwiera się na kosmos i stanowi bezpośrednie połączenie z całą wiedzą i mądrością wszechświata.

Każda z tych sieci pulsuje wibracją wyższego poziomu Ducha. Całą pustkę pomiędzy istniejącymi strukturami wypełnia wibracja energetyczna żywej świadomości wszechświata, Boga… Widzimy ją lub wyczuwamy jako mocno emanującą kryształową mgłę o rozmaitym zagęszczeniu.

W naszym mini układzie ziemskim – miejsca mocy zasilają powierzchnię Ziemi i oddziałują na życie wszystkich istot – na świat roślin, duchów natury, zwierząt i ludzi. Światy te przenikają się nawzajem i rozwijają się w harmonii i miłości. Tak wygląda to w Złotym Wieku. To jest Raj wspominany w Biblii, to jest błogostan, płynięcie i piękno, za którym tęsknimy.

RAJ UTRACONY…?

Jak wygląda to obecnie? Wszelkie tereny zajęte przez cywilizację, hierarchię oraz systemy władzy świeckiej czy religijnej tworzą energetyczną dysharmonię energii w świadomości Ziemi i Jej mieszkańców. Miejsca Mocy są albo częściowo albo całkowicie nieczynne. Tylko te występujące w „dzikiej przyrodzie”, czyli miejsca nie zepsute ręką człowieka są naturalnie aktywne. Są one czynne choć niestety mniej aktywne, gdyż pierwotnie działały w sieci świadomości, a część z oczek tej siatki jest zakryta obecnie działającą przestrzenią technologiczną. To konsekwencja niewłaściwego kierunku rozwoju cywilizacji ostatnich tysiącleci.

Dodajmy do tego świadomość przeciętnego człowieka. Żyjemy w systemie, w którym niemal każdy ma nad każdym jakąś władzę. „Używamy” tej władzy i kierujemy ludźmi podległymi tak, aby zgadzało się to z jakimś wymyślonym systemem działania, często wbrew czyjejś woli i spoza poziomu serca. Można to łatwo sprawdzić – pomyśl – czy robisz to, czego potrzebuje Twoje Serce? To do czego zostałeś tu powołany? Czy jakbyś miał umrzeć za kilka dni robiłbyś dokładnie to samo co w tej chwili? Z kim chciałbyś być? Czy przebywasz z ludźmi, którzy są dla Ciebie najważniejsi? Czy zrobiłeś najważniejsze rzeczy tu na Ziemi? Często nie wiemy nawet jak na to odpowiedzieć… Czy żyjesz w swoim czy w cudzym świecie?

Cała ludzka zbiorowość tworzy swoją świadomością dodatkową gęstą strukturę energetyczną, bezpośrednio ponad Ziemią. Są to myślokształty, przekonania, lęki, zbiorowe wzorce zachowań, energetyczne kody, które zaburzają nasz odbiór emanacji Sieci Chrystusowej i rubinowego wsparcia ze strony energii Ziemi. Ten nisko wibrujący, usypiający nasze Światło Ducha smog wydaje się twardy jak skorupa, przez którą niełatwo się przebić. Media i systemy społeczne, w których się urodziliśmy mocno tę sferę usypiania świadomości zasilają . W efekcie zapominamy, że mamy prawo do szczęścia, do wolnej i nieskończonej energii, do zdrowego i młodego ciała, do życia w oświeceniu, do nieśmiertelności, do korzystania z czystych zasobów natury, do wolności…

ODTWARZANIE ŚWIĘTYCH STRUKTUR

Jest wiele sposobów na poruszenie energii miejsc mocy i rozpuszczanie tej myślowej skorupy. Wszystkie one dotyczą naszych naturalnych zdolności łączenia się poprzez głębię serca z emanacją mistrzowską i z energią wnętrza Ziemi. Medytujemy, wchodzimy w kontakt z naturą, pracujemy nad oczyszczaniem naszych ciał, emocji, umysłu i wibracji poprzez szereg metod uzdrawiania, masaży, rytuałów, ćwiczeń. Korzystamy z instrumentów wzmacniających energię, współpracujemy z energią ziemi, drzew, minerałów i kryształów.

Jest już spora liczba osób na świecie, które pamiętają pierwotną kryształową strukturę i jej działanie. Przypominają sobie oni sposoby pracy z kryształami i ich szerokie zastosowania w pradawnych wysokorozwiniętych cywilizacjach. Osoby te przywracają kryształom właściwe miejsce w pracy duchowej i energetycznej. W tej chwili są to głównie prace związane z oczyszczaniem środowiska, utylizacją smogu myślokształtów i przywracanie Ziemi jej pierwotnej struktury energetycznej.

Na planie materialnym jest to proces tworzenia sieci kryształowej na powierzchni ziemi – w jej węzłowych punktach energetycznych, ale też na terenach szczególnie wyeksploatowanych. Są to głównie tereny przemysłowe, miasta, miejsca zbiorowych śmierci ludzi czy zwierząt, obiekty związane z władzą czy systemami religijnymi, uaktywniane dawne Miejsca Mocy, własne mieszkania i domy. Jest to również tworzenie nowych wzmacniających struktur w punktach o martwej energetyce.

TERAZ POLSKA!

Na terenie Polski, została stworzona bardzo gęsta i wyrazista energetycznie sieć kryształów wzmacniająca i łącząca bardzo liczne miejsca mocy – Czakram Masywu Ślęży, Czakram Wawelski, Łysica i Łysiec, Góry Stołowe, miejsca pielgrzymek, świątynie i katedry głównych miast Polski, kamienne kręgi, święte drzewa oraz obszary o niezwykłej czystości środowiska.

Właśnie z terenu Polski wyruszało w ciągu ostatnich 2 lat kilka dużych i mnóstwo mniejszych wypraw, łączących te święte miejsca z silnie emanującymi miejscami różnych części Europy. Na wschód i zachód, północ i południe z centrum właśnie na terenie Polski. Umieszczanie kryształów na powierzchni Ziemi ma na celu utworzenie dodatkowej sieci krystalicznej – powierzchniowej – która pobudza, oczyszcza i uruchamia pierwotną energię miejsca, a także tworzy pomost między Siecią Rubinową i Siecią Chrystusową. Wiele obszarów o „trudnej historii” to często prastare Miejsca Mocy. Umieszczenie kryształu z taką intencją powoduje odbudowanie starej „świętej” energetyki tego terenu czy obiektu – czyli połączenie z Siecią Rubinową i jednocześnie Siecią Chrystusową. Mają one bezpośrednie połączenie z miejscami już częściowo aktywnymi, poprzez zbiorową informację zawartą w strukturach krystalicznych w Ziemi. Jest to rodzaj Krystalicznego Internetu.

Kryształy używane do tych prac są specjalnie przygotowywane w medytacjach i intencje z poziomu serca każdego człowieka, który świadomie dołącza swoją Przestrzeń Miłości.

ŚCIEŻKAMI  ŚREDNIOWIECZA

Podczas wyprawy do południowej Francji i do Katalonii odnaleźliśmy ślady czystości, duchowej doskonałości oraz równouprawnienia mężczyzn i kobiet. Wartości te były praktykowane przez Katarów we wczesnym średniowieczu! Niestety praktyka tak szlachetnych ideałów była poważnym zagrożeniem dla kościelnej hierarchii, toteż ówczesne zgromadzenia Katarów zostały wykorzenione w jakże dobrze historycznie sprawdzony sposób – ogniem i mieczem.

Chociaż zamki i siedliska Katarów zrównano z ziemią, jednak przesłanie czystości i światła przetrwało w wibracji ukrytej w ruinach. To właśnie w ruinach katarskiego zamku Montsegur na stromym i niedostępnym pirenejskim szczycie, doświadczyliśmy niezwykłego fenomenu astronomicznego w letnie przesilenie. Otrzymaliśmy niezwykły ślad Przebłysku Boskiej Świadomości. Pierwsze promienie wstającego słońca przeniknęły przez kryształ umieszczony w specjalnie zaprojektowanej szczelinie w murach zamku. Światło rozbłysło niczym sygnał od Najwyższego Istnienia – Święty Graal niosący przebudzenie i otwarcie serca na bezwarunkową i wszystko ogarniającą miłość. Przedstawione poniżej zdjęcie zarejestrowało ten niezwykły fenomen.

To niezwykłe przesłanie z innego wymiaru zostało zakodowane w krysztale i rozprzestrzenione po całej krystalicznej sieci.

Miejsca te zostały również uwolnione od zalegających energii ciemnych, będących rezultatem dramatycznych wydarzeń. Wszędzie tam, gdzie doświadczono przemocy, krzywdy, rozpaczy, niewinnej i nagłej śmierci pozostają wibracje, które wymagają odprowadzenia. W tym celu stawia się portale służące przechodzeniu dusz i błądzących energii do wyższych wymiarów. Portale takie zakorzenia się w terenie poprzez umiejętnie zainstalowane kryształy. Kod takiego portalu jest zapisany w sieci krystalicznej i jest dostępny w każdym krysztale z nią współpracującym. Można go również zaprosić do dowolnego, wcześniej oczyszczonego kryształu i pozostawić w terenie jako świetlisty sygnał dla błąkających się dusz.

 

EUROPA PÓŁNOCNA

Kolejna wyprawa na północ Europy pozwoliła połączyć energie dziewiczo czystych, przejrzystych jezior Finlandii z poprzednimi ścieżkami i włączyć ten sygnał do pola informacyjnego jako wzór dla jezior Europy środkowej, z pierwotnego jeszcze dla życia środowiska. Niezwykłe jest porozumienie świadome człowieka z przyrodą w takim otoczeniu, rozmowa z drzewem czy skałami wydaje się być zupełnie naturalna.

ITALIA

Chętnie nas przyjęła również ziemia włoska. Wenecja przywitała bardzo świadomą symboliką – lew skrzydlaty z księgą w herbie, odwzorowujący energetycznie i wyczuwalnie świetliste miasto tu na Ziemi. Florencja zadziwiła niezwykłym kontrastem pomiędzy swoją rolą kolebki kultury, a bardzo silną i wielopoziomową energią transformującą. Asyż zaprosił nas do odtworzenia pierwotnej mocy góry z klasztorem św. Franciszka. Pojawił się nowy, niezwykle mocny wydźwięk prostoty i równości, miłości do każdego stworzenia, głównie wielkiego szacunku do zwierząt. Rzym z Watykanem otrzymał niewidzialny impuls dający odwiedzającym turystom i wiernym nowe spojrzenie na wiarę, wolność i prawo do samostanowienia o sobie. Jest to przesłanie duchowości bez pośredników, duchowości wynikającej z połączenia się z bezpieczną, błogą przestrzenią w sobie, duchowości pełnej zrozumienia i tolerancji dla różnorodności ścieżek rozwoju. Kryształowe kody, ukryte, lecz aktywne odmierzają czas do zbliżającego się rozbłysku Globalnej Rewolucji Ducha. Umieszczone w strategicznych miejscach wspomagają wszystkich tych, których umysły i serca są gotowe do Wielkiej Zmiany.

GOTYK

Północna Francja, z jej mnogością największych kościołów średniowiecznych świata, pozwoliła nam zgłębić istotę pojawienia się fenomenu konstrukcji gotyckiej, oraz tego co przez tą lekką i przestrzenną konstrukcję mogło się pojawiać we wnętrzu świątyni. Była to alchemia gry światła i wznoszącej energii, oddziałująca na połączenie człowieka z jego Wyższym Ja i prowadząca do oświecenia. W założeniu miały to być Świątynie Ducha wzmacniając pierwotne właściwości Miejsc Mocy. Delikatny zarys murów w całości niemal był ogarnięty strzelistymi oknami z witrażami wykonanymi z unikalnej alchemicznej mieszanki szkła, metali szlachetnych i kryształów. Wprowadzało to wibrację błogości. Jeszcze dziś znane są przypadki popadania wiernych w stany ekstazy w katedrze w Chartres (pradawny uniwersytet druidów), gdzie zachowały się pierwotne witraże, uratowane przed zawieruchami wojny. Naukowcy w dalszym ciągu nie mogą odtworzyć składu chemicznego używanego wtedy szkła i barwników nawet najnowszymi technologiami. Czy w nowoczesnych technologiach brakuje jakiegoś tajemniczego alchemicznego składnika? Elementu połączenia z Duchem, z innym rodzajem bytu?

Dopełnieniem delikatnych wibracji duchowej transformacji były fale energii przebiegające po elementach detalu architektonicznego jak impulsy elektronów nieustannie biegnące wzdłuż przewodów. Przewodnikami były wiązki smukłych jak struny kolumienek opartych na posadzce i biegnących pomiędzy oknami aż do sklepienia – „nieboskłonu”. Tam łączyły się żebrami w zwornikach i skąd były przestrzeliwane do wież i dalej w przestrzeń. Cały ten proces był zasilany przez naturalną moc miejsca. W ten sposób następowało połączenie wnętrza Ziemi poprzez przestrzeń serca aż do otwarcia na nieskończoność wszechświata. Tak rysował się średniowieczny ideał podnoszenia duchowości – przebywanie w Miejscach Mocy wzmocnionych budowlą.

Pierwowzory katedr oparte były na duchowym wglądzie w strukturę miast świetlistych istniejących poza naszą przestrzenią. W miastach tych tworzone są przejrzyste, kryształowe budowle, pełne światła i przenikających się kolorów. W owym czasie jedynymi wykształconymi architektami byli średniowieczni duchowni. Przeniesienie „Nieba” na Ziemię okazało się jednak dość trudne. Żadna z największych katedr nie ma przestrzeni ukończonej według założenia „jak na górze tak i na dole”…

Poza wprowadzającą w stan uniesienia grą światła, elementem niebywale istotnym było otworzenie przepływu energii między centrum Ziemi a Siecią Chrystusową tak, aby transformacja człowieka była maksymalnie efektywna. Miało to spowodować szybkie budzenie się ludzi i powstawanie społeczeństwa oświeconego. Główną rolę w tym procesie miały przejmować wieże w liczbie 7 lub 9. Projekty się zachowały, ale żadna z katedr nigdy nie osiągnęła pełni swojej energetyki.

Niestety powszechny dostęp do światła i nieograniczonej wiedzy znów okazał się nie na rękę hierarchom. Według oryginalnych, otwierających na Świat Ducha założeń wykonano zaledwie kilka budowli. W kolejnych konstrukcjach wprowadzono modyfikacje zakłócające jedność energetyczną Ziemi z Niebem.

Wiązki smukłych kolumienek oryginalnie biegnących od podstawy aż do sklepienia „odcięto” tuż przed sklepieniem. W pierwszej fazie modyfikacji pełne połączenie zachowano jedynie w nawie dla kapłanów. W tym samym czasie lud stał w miejscu, gdzie przepływ energii był już zakłócony. W dalszym etapie przywileju łączności z Niebem pozbawiono nawet kapłanów. Połączenie wiernych z nieskończoną mądrością wszechświata oznacza przecież przejęcie zwierzchnictwa nad samym sobą, co dla każdej hierarchii jest skrajnie niebezpieczne i po prostu niedopuszczalne.

Wierze, które miały za zadanie strzelać energią w nieskończoność wszechświata zostały w wielu konstrukcjach ścięte tak, jak choćby ta nieszczęśliwa wieża, nad którą w dodatku niepodzielnie przejęły panowanie gargulce.

Poprzez instalacje kryształów wiele z tych unikalnych miejsc zostało obudzone i aktywowane. Pradawna wiedza jest znów dostępna w informacji zbiorowej i umieszczana w każdym krysztale, który wzmacnia prawdziwą duchowość i wolność. Kryształy z takim kodem są umieszczane w coraz większej ilości świątyń.

UKRAINA

Następnym miejscem, które nas przywołało była dzisiejsza Ukraina, głównie część zachodnia, mocno powiązana z dziejami ludzi jeszcze żyjących na terenach obecnej Polski. Kryształy spotkały się tam z wielką różnorodnością energii. Oczyszczane były pola bitew, warowne zamki, wzorce życia prostego i surowego, często okrutnego… Budziły się miejsca kultu wielu odłamów religii, np. wielki kompleks świątynny Ławry w Poczajowie czy zapomniany już monastyr w Kochawinie. Energia całości sieci krystalicznej została głęboko poruszona poprzez bardzo silną ceremonię umieszczenia wielkiego dwustronnego kryształu górskiego w punkcie, który wyznacza środek geometryczny Europy – w górach na Zakarpaciu.

KOPUŁA NAD EUROPĄ

Po tej podróży dostaliśmy informację o tworzeniu się – czy odtworzeniu się – nad Europą krystalicznej kopuły ochronno-energetycznej, pięcioramiennej, sięgającej ramionami miejsc, gdzie aktywowała się już powierzchniowa sieć krystaliczna. Jak się później dowiedzieliśmy z przekazów o cywilizacji atlantydzkiej – podobne techniki były stosowane wówczas jako rzecz naturalna ponad największymi miastami czy wyspami.

ROSJA

Bardzo silna, choć krótka była wizyta w Moskwie i pobliskim Złotym Pierścieniu Mocy. Miasto to, a właściwie głównie wszystkie ośrodki władzy, od tysiąclecia pretenduje do centrum zarządzania światem, pewnie nie tylko ziemskim. Poprzez „społeczny i dobrowolny czyn ludzi pracy” w czasie budowy metra – największego wówczas na świecie, uzyskano tam imponującą infrastrukturę podziemnych przestrzeni i korytarzy (samego metra jest 300 km, lecz metro zajmuje tylko niewielką część tej struktury).

Wbicie się w głąb ziemi pozwoliło na dotarcie do energii połączonych z kryształami podziemnymi. Jak je wykorzystywano…? Lepiej się nie domyślać tylko popatrzeć na to jak na smutną lekcję historii. Całość tego korka energetycznego była wzmocniona tak zwanym Złotym Pierścieniem – szeregiem miejsc mocy dookoła miasta połączonych energetycznie w pierścień, z głównym zasilaniem w ufortyfikowanej Ławrze Siergiejew Posad znanej jako ostatni z głównych czakramów Ziemi.

Jest to Trzynaste Miejsce Mocy Ziemi zwane Miejscem Syntezy lub Niebieskim Księżycem (link). 

Jakkolwiek tajemniczy jest ten opis – rysuje on obraz miejsca o energetyce zamykającej pewien obieg energetyczny w procesach transformacji Ziemi.

Kryształy były przez nas rozkładane zarówno pod ziemią jak i na powierzchni. Po kilku dniach bardzo wytężonej pracy cały ten układ pierścieniowych powiązań został aktywowany do pracy na rzecz wstępowania Ziemi w wyższe wymiary. W efekcie silnego wyładowania przeciwstawnych potencjałów tuż po aktywacji przez Moskwę przetoczyły się dwie potężne i dynamiczne burze. Działo się to podczas uporczywych lipcowych upałów, podczas których przez kilka tygodni nie spadła nawet kropla deszczu.

W Ławrze Siergiejew Posad spotkaliśmy niezwykłego młodego człowieka – wrażliwego poetę Siergieja, który swym zachowaniem sprawiał wrażenie jakby był wcieleniem świętego Siergieja, patrona Moskwy. Odnalazł nas w Ławrze, jakby specjalnie tam na nas czekał. Poświęcił nam cały swój czas oprowadzając nas po świętym dla niego świecie z żarliwym zaangażowaniem godnym życiowej misji.
KRETA

Najbardziej odległe pokłady czasu odsłoniła przed nami Kreta. Wyspa pamiętająca cywilizację sprzed obecnie znanej władzy patriarchalnej – bez murów obronnych i śladów broni… Malowidła przedstawiają tam połączenie ludzi z naturą, prace polowe, pokazy gimnastyczne, odzwierciedlają radość korzystania z ciała i świat dziecięcego zaufania, poczucie bezpieczeństwa i przeświadczenie że każdy ma wszystko co niezbędne do życia. Ślady energetyczne w jaskiniach odsłoniły nam czasy sprzed narodzin ziemskich „Bogów”. Były to czasy, kiedy każdy był jednocześnie mieszkańcem Ziemi i Bogiem z niespotykanym już teraz zasobem umiejętności określanych dziś przez nas jako „magiczne” – telepatią, teleportacją, nieśmiertelnością, świadomym życiem w kilku wymiarach, podróżami w kosmosie, widzeniem czasu przed i po, poruszaniem się między czasami. Kobiety i mężczyźni mieli taki sam udział w magii codziennych ceremonii i stanowili połączoną pełnię o moc wielokrotnie przekraczającej ich formę rozdzieloną. Były to czasy, które właśnie wracają i wszyscy to czujemy. Czujemy te właściwości zakodowane w nas i w otaczającej nas przestrzeni. Informacje te są wzmacniane przez świadome używanie kryształów oraz umieszczanie ich w odpowiednich miejscach.

KRYSZTAŁOWA WSPÓLNOTA ŚWIADOMOŚCI

Takich świeżych przestrzeni włączonych do kryształowej wspólnoty świadomości jest już bardzo wiele i ilość ich wciąż przyrasta. Ludzie podróżują z kryształami wszędzie, gdzie można dotrzeć. Mając do dyspozycji odpowiednio przygotowany kryształ i otwarte, gotowe na zmiany Serce, każdy może wykonać taką aktywację z oczyszczeniem przestrzeni lub energetyki człowieka.

Zasada jest bardzo prosta – jeśli czujemy w jakimś miejscu dysharmonię i ciągnie nas do tego żeby coś z tym zrobić, to można intuicyjnie umieścić jeden lub kilka kryształów w jakimś układzie w tej przestrzeni. Zmiana jest niemal natychmiastowa i przychodzi do nas w postaci informacji w ciele i emocjach – poczucia ulgi i wesołości – co jest oczywistym przejawem podniesienia wibracji w terenie, czyli oczyszczenia i doenergetyzowania. Przy terenach o wysokiej, dziewiczej wibracji, tam gdzie czujemy zachwyt i wielką radość, euforię czy uniesienie – jest ona przekazywana i wzmacniana przez sieć jako nasz naturalny stan.

Osoby zainteresowane taką poprawą energetyki otoczenia – budynku, mieszkania, ulicy, miasta, miejsca mocy czy swojego własnego wnętrza zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach oraz – głównie!!! – do podejmowania działania zgodnie z wyczuciem intuicyjnym.

***

dawne programy warsztatów: może jeszcze się kiedyś przydadzą?:)

proponuję różne możliwości zanurzania się

w pole kryształowe Ziemi i Wszechświata:

*

***

Mój Rytm na Ziemi

Kryształy zaproszone przez nas  wskażą nam

powrót i utrzymywanie własnych Rytmów Życia

Absolutnie Indywidualnego Twojego Rytmu na Ziemi

Niezależnego od Rytmów i Schematów Zachowań Otoczenia

***

program ramowy wspólny dla spotkań 2016 Roku

dla wykładu ok. 2-3 godz.  

i dwóch lub półtora dni zajęciowych (sobota 10-18, niedziela 10 -14 lub 10 -18)

terminarz w „Spotkania harmonogram”

————————————————————————————————————————————————————

W ramach wykładu :

 • Krzem i kryształ jako podstawa życia we Wszechświecie
 • Wpływ wibracji kryształów i minerałów na nasze ciało, emocje, umysł i jakość myśli oraz spokój ducha – sposób dobierania/wybierania minerałów, 
 • Transformacje energii pierwotnej komórek różnymi wibracjami kryształów – medytacje harmonizujące
 • Kryształowe struktury Człowieka – Skrzydła Jedności – łączność  z Wszechświatem, Koło Mądrości i Mocy, Korona przymiotów królewskich, Korona Mądrości Ziemi… Medytacja  Król i Królowa Życia

ooo

Zarys programowy cyklu 3 spotkań:

 1. Narodziny, początek, moc pierwotna – Dziecko,
  Rytm bicia serca – zapomniana Potęga,
  naturalna Odwaga, energia Myśli, kreowanie wewnętrzne
 2. Dojrzałość, Delikatność, Męstwo, Klarowność, 
  naturalna Mądrość, Rytm własny a Rytm świata,
  świadome dobieranie Słów Tworzenia, 
 3. Pełnia , Wspólnota, Mój Rytm w Partnerstwie i Rodzinie,
  Połączenie z Istotami Stworzenia nićmi Życia,
  Ja – korzeniem Ziemi i Kosmosu,
  Ja i moja wędrówka przez cykle kosmiczne – Zegar Galaktyczny

ooo

na każdym spotkaniu medytacje, ćwiczenia z kryształami,

układanie grupowej lub indywidualnej mandali informacyjno- harmonizującej,

pobudzanie gruczołów wewnętrznych – portali linii życia – do naturalnego działania

——————————————————————————————————————————————

proponowane tematy warsztatów na zamówienie:

Kryształ i Dźwięk

*

Zapraszamy na intensywne zanurzenie w świecie wibracji i harmonii

poprzez połączenie emanacji kryształów z dźwiękiem mis i gongów

*

Ciało fizyczne i nasze ciała energetyczne
pod wpływem tak silnej kumulacji fal harmonicznych rozluźniają się
i chłoną z pola energię do łatwych i lekkich – wielkich zmian życiowych
J

Potężne wzmocnienia ciała, emocji, myśli i połączeń duchowych.

*

Czas sobotni  godz. 10.00 – 18.00 oraz niedziela 10.00 – 18.00
ćwiczenia oddechowe z kryształami i  towarzyszeniem dźwięku, medytacje;
ćwiczenia i procesy z kryształami będą dotyczyły bycia w energiach subtelnych na Ziemi
i korzystania ze swoich struktur świadomie, odważnie i z radością!

*

Każdy dzień zakończymy koncertem
poprowadzi je we Wrocławiu Agata Białoszewska
na misach tybetańskich, dzwonkach koshi
i tingshy, 3 misach księżycowych, sansuli, tankdrum, bębnie oceanicznym
oraz gongach – Fen, Królewskim Tam-Tamie, Szamańskich i  planetarnym Wenus.

 

*

_________________________________________________________________

*

Odkrywanie Darów  Mocy!:)

medytacje Kryształów Ciała i  odzyskiwania mocy Grasicy!!!

Serce i Grasica jako Najwyższa Moc Człowieka

– przejaw Potęgi Boskiej,

Kryształowe Struktury Mocy Człowieka

Serce i Grasica jako Centrum Wszechświata

Skrzydła Jedności – łączność  z Wszechświatem,

Korona przymiotów królewskich Człowieka

Korona Rytmów Ziemi…

 

Spotkanie daje okazję do poznania sposobów na uzyskania stanu szczęścia i harmonii w życiu obecnym, już teraz. Z pełną mocą Serca i odwagą Grasicy!

Kryształy zaproszone do współpracy tworzą specjalne pola harmoniczne. Wyzwalają one na stałe w ciałach człowieka pierwotne informacje i zmiany, przywracając budowę harmoniczną komórek – witalność i zdrowie, harmonię myślenia i działania – spokój i pewność, stany błogości serca i wielką chęć do życia!!!:) Poczucie szczęścia!

Kryształy działają na nas razem z krystaliczną budową całej Natury – żywiołów, roślin i zwierząt, drzew!!! Cały czas emanują do nas wibracją życia – uczymy się ją czuć i wchłaniać wszystkimi strukturami!

W sobotę i niedzielę  spotkamy się z kilkoma tematami i praktykami:

  • Indywidualne procesy dla każdego uczestnika – polegają na przeczytaniu informacji z pola kryształowego wybranej osoby; informacje odczytane z pola prowadzą do podjęcia przez daną osobę decyzji o zmianie o bardzo silnej energii, decyzja prowadzi do natychmiastowych, materialnych zmian w polu, co widoczne jest w strukturach i płynących informacjach oraz mandali kryształowej;  informacje spływają do „cząstek pola” – uczestników spotkania i wybranej osoby…
  • Czytanie  i zmiany  są wspierane  mandalą kryształową – ułożeniem kryształów i minerałów dookoła osoby w intuicyjny sposób –  jest to znak energetyczny na daną chwilę – wsparcie i pieczęć całej Natury i Ziemi
  • Procesy energetyczne w indywidualnych mandalach są również zmianami dla wszystkich obecnych osób
  • Budowa krystaliczna naszego centrum energii – Serca i jego ochrony – fizycznej, mentalnej, duchowej – Grasicy – Medytacja  Kryształowa przywracanie naturalnych zdolności samozdrowienia
  • Związki i ich dobre zakończenia  – Medytacja Złota zakończenia umów i warunków, odzyskiwanie swoich cząstek białej i czarnej strony Serca z czasoprzestrzeni do Tu i Teraz – odzyskiwanie Mocy i pierwotnej czystości DNA, ciała fizycznego, serca oraz ciał subtelnych
  • Wymiana energii pomiędzy Istotą Kryształu a strukturami krystalicznymi człowieka – kryształowy oddech – obserwacja struktury kryształowej czakr, serca i grasicy i połączeń z Wszechświatem
  • Medytacja Szmaragdu – 5 Żywiołów – Znaczenie wibracji subtelnych w budowaniu Ciała Kryształowego Serca –  ze słuchaniem tętna Serc – człowieka, zwierzęcia, rośliny i ciała niebieskiego

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooo

—————————————————————————————————————————————-

Narodziny w Żywiołach
i Budzenie Kryształów Serca

*

 Od początku wiosny 2013 roku – Roku Miłości – obserwujemy aktywny proces siania Nowych Ziaren – ziaren do życia w prowadzeniu Serca oraz liczne, mocne zmiany w otaczającej materii.

Pojawił się też samoistnie przepiękny proces, w którym patrzymy i przeżywamy ponownie swoje Narodziny i czerpiemy świadomie potrzebne nam – w tym momencie życia – informacje z pola kryształowego. Uczestniczą w nim Żywioły, które tworzą naszą strukturę materialną – ciało fizyczne i ciała eteryczne oraz wcześniej przygotowują niestrudzenie konkretne miejsce narodzin – energia naszej Duszy wchodzi w tak misternie utkaną strukturę krystaliczną. Towarzyszy temu magiczne połączenie energii Żeńskiej i Męskiej – Poczęcie oraz pojawienie się w 22 dni później bijącego już Serca. Obecne są także planety wspierające nas z przestrzeni Kosmosu.

Ten piękny taniec Istot i energii dookoła Potężnego – „malutkiego” Człowieka możemy obserwować w cyklu 3 najważniejszych momentów naszego Zejścia na Ziemię – 9 miesięcy przed Poczęciem,  9 miesięcy do Narodzin i 9 miesięcy do pierwszego stanięcia na małych jeszcze nóżkach i samodzielnego „wyruszenia w świat” o własnych siłach!

Uczestniczymy w tym tańcu jako żywioły i energie, i patrzymy jak ważną rolę odgrywają one przy naszym pojawieniu się w świecie Materii i jak wspierają nas do tej pory.

Zapraszam do wspólnego przeżycia tego odkrywczego i wzruszającego wydarzenia, i czerpania z pozyskanych informacji odwagi i radości oraz ciepła, spokoju i błogiego bezpieczeństwa do dalszego życia w szczęściu. W szczęściu na Ziemi:)

 

***

*****************************************************************

***

Kryształy Człowieka a Struktury Przejścia

termin na zamówienie dla zainteresowanych

 

miejsce – Sucha Mała , koło Trzebnicy, dolnośląskie
lub w dowolnym mieście na zaproszenie – grupa 7-9 osób

 

Zapraszam serdecznie wszystkich związanych sercem czy myślą z tematem

przejścia człowieka na „druga stronę” przy narodzinach czy przy śmierci.

Spotkanie to jest prowadzone zupełnie na nowo, z nowymi zdobyczami wiedzy, która odwiedziła mnie w ciągu tych 11 lat – od czasu Przejścia mojego synka. Był to ważny moment w moim życiu – namacalnie poczułam co jest dla mnie ważne i jak chcę dalej żyć.  Uczestniczyłam i współprowadziłam kilka warsztatów o tej tematyce. Powracam do tego ważnego tematu po zdobyciu wiedzy, która pozwala mi mówić, czuć i doświadczać stanów przejścia na bazie zmian w kryształach człowieka, w polu kryształowym człowieka i  w jego połączeniach z Gwiazdami.

Przede wszystkim zobaczymy czym są nasze lęki i nasze priorytety.

Co jest dla nas w życiu najważniejsze? – taka wiedza daje proste i odważne spojrzenie na rzeczywistość i nasze dalsze życiowe plany.

Co ważnego chcemy robić żyjąc i z kim, w jakim otoczeniu chcemy przebywać do końca swojego pobytu w ciele Człowieka?

Jak ważne jest ciało człowieka i jego kryształowe struktury i po co są nam dane?

Po co jesteśmy ludźmi z ciałami tak delikatnymi i przemijającymi?

Jak wygląda nasza droga przy narodzinach, a jak przy opuszczaniu ciała?

Co ważnego mamy zrobić w życiu od czasu narodzin do odejścia?

Jak dziecko postrzega swoje życie, plany, możliwości, poczucie szczęścia, moc i piękno?
Gdzie w nas jest to dziecko i energia narodzin?

Zapraszam na medytacje i mandale kryształowe z towarzyszeniem żywiołów, zwierząt i roślin, minerałów i naszych serc – odkrywanie zapisu swojej duszy przy wstąpieniu na Ziemię i przy jej opuszczaniu.

Przypomnienie sobie własnej struktury i budowy jako Człowiek –  cząstka Boga
daje nam okazję do ominięcia struktur wymyślonych przez eony lat ziemskich,
do wyjścia z zaproponowanych programów działania i egzystowania energetycznego

Mamy okazję odtworzyć własną strukturę Gwiezdno-Ziemską
i stopniowo wprowadzać ja w materię życia i ciała,
mamy okazje do korzystania ze swojej energii i wykorzystania jej mocy w tym życiu,
na ile nam wystarczy odwagi i desperacji:)
powodzenia!:)

Będą nam towarzyszyć minerały i kryształy, które swoją harmoniczną wibracją odkryją informacje i poczucie siebie dla wielkiego sensu życia jako Ludzie.

Zapewniamy pyszną, gęstą zupę, kawę, herbatę, napary z ziół,
a przede wszystkim strawę dla ducha!:)
Jest możliwy nocleg dla 2-3 osób za symboliczną cenę.

dodatkowe dane pod tel. 509089083

***

*

——————————————————————————————————————————————————–

Warunki finansowe od 2016 roku

*

warsztaty dążą do skracania czasu trwania – obserwacja z przestrzeni:)

większość warsztatów odbędzie się jako 1,5 lub 1 -dniowe

poza warsztatami letnimi, gdzie pośpiech w ogóle nie jest wskazany – 3-7 dni

opłata za 1 dzień od 130 do 190 zł

opłata za 1,5 dnia – od 220 – 270 zł

długość warsztatu zależy od ilości osób i energii tematu jaki się pojawi

 

Comments are closed.